Taula regular amb capçelera

Exemple de capçelera
1 46 3
09 37 45
52 28 38

Taula amb cel·les irregulars

2
50 70 35
3 49