El llenguatge HTML és tan senzill que pràcticament s’entén sense estudiar el significat de les seves etiquetes principals.

A més de textos en negreta, també se poden posar en cursiva o tatxats.