Introducció

HTML (acrònim d’Hyper Text Markup Language), és un llenguatge de marcat que deriva de l'SGML dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies a Internet i als navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més populars que existeixen per a la construcció de documents per a la web.

Història

En el seu origen era purament un llenguatge estructural, en què no hi havia forma de descriure l'aparença de les pàgines (ni tan sols la possibilitat de posar un text en negreta o cursiva). Més endavant s'hi van afegir nombroses opcions per formatar i presentar text i gràfics.

  1. Web 1.0
  2. Web 2.0
  3. Web 3.0

Web 1.0

Es caracteritza principalment per ser unidireccional y realitzada sobre contininguts estàtics. Les primeres pàgines d'Internet publicaven continguts de text que, una vegada publicats, no s'actualitzaben a no ser que es modifiquessin els continguts i tornés a pujar la web.

Web 2.0

S’associa habitualment amb les aplicacions web que faciliten la compartició interactiva d’informació, el disseny centrat en l’usuari i la col·laboració dins el World Wide Web.

Web 3.0

S'utilitza per descriure l'evolució de l'ús i la interacció a la xarxa a través de diferents camins.